Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Nyheder
  3. Opkrævning af Kollegie husleje via e-Boks

Opkrævning af Kollegie husleje via e-Boks

Opkrævning af Kollegie husleje via e-Boks


Den centrale Regnskabsafdeling har for første gang fremsendt opkrævning af Kollegie husleje via e-Boks.


Den centrale Regnskabsafdeling har fremsendt opkrævning af Kollegie husleje for perioden 01.06 til og med 30.06 2023. Denne skal være betalt senest den 01.06 2023.


Hvis du har en betalingsaftale via Nets på dit kollegie husleje, så er der ingen ændring i din betalingsaftale.

Såfremt du ikke har en betalingsaftale via Nets, vil du modtage din opkrævning/faktura via din e-Boks. Er du fritaget for e-Boks, vil du modtage din opkrævning/faktura pr. brev via Posthuset.


Bemærk:

Hvis du ikke indbetaler Kollegie huslejen inden for betalingsfristen, sender Inddrivelsen en betalingspåmindelse.


Hvad er e-Boks?


I 2017 vedtog Inatsisartut lov om offentlig Digital Post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at modtage digital post fra de offentlige myndigheder.


e-Boks er en digital postkasse på nettet, hvor vigtig digital post fra det offentlige bliver samlet et sikkert sted. e-Boks kan bruges overalt og kan tilgås fra både computer, tablet eller mobiltelefon.

Det er gratis at bruge e-Boks og der er ikke nogen begrænsning på mængden af post i e-Boks.

NemID/MitID:

For at komme på e-Boks kan både NemID og MitID stadig benyttes.

NemID er et sikkert log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger. Med NemID bruges det samme bruger-id og den samme adgangskode således både til netbank, offentlige hjemmesider og en lang række private tjenester på nettet.

For at logge ind med NemID skal der indtastes et bruger-id og en adgangskode. Herefter skal der indtastes en kode fra et nøglekort eller godkendes ved hjælp af en NemID app.

Fritagelse:

Alle grønlandske borgere over 15 år og alle virksomheder, som er registreret i Grønland i CVR-registret er forpligtede til at have en digital postkasse, hvor de kan modtage post fra de offentlige myndigheder via e-Boks. Der er dog mulighed for at blive fritaget, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Borgere kan anmode om fritagelse fra Digital Post ved personligt fremmøde i Borgerservice i bopælskommunen. Der er visse kriterierne for fritagelse, som du kan få oplyst i bopælskommunen.