Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Nyheder
  3. Meddelelse omkring beboernes regninger

Meddelelse omkring beboernes regninger

KAF personale kan desværre ikke se beboernes regninger, grundet Grønlands Selvstyres overgang til nyt regnskabssystem.
Henvendelser vedr. rekvirering af fakturakopi samt kontoudtog, bedes rettet til:

DCR Debitobogholderi
Telefon: 34 50 00
Mailadr.: debitor@nanoq.gl

Indbetaling af regning, bedes indsat på kontonr. i Grønlandsbanken A/S: 6471-1023850
Anfør følgende adviseringstekst ved indbetaling: Lejers CPR-nr. efterfulgt af ”KAF”
(Eksempel: 290971-1971 KAF)