Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Nyheder
  3. Meddelelse til kollegie beboere

Meddelelse til kollegie beboere

Appellering fra Nukissiorfiit om elforbrug

Nukissiorfiit appellerer til at slukke al unødvendige strømforbrug.

Vi kører lige nu på dieselkraft fra reserveelværket og kan derfor risikere udfald hvis nettet overbelastes.

 

Hovedindgange med Salto låsesystem

Grundet strømsvigt oplever vi at der er problemer med at åbne hoveddøre, og KAF er opmærksom på det og løbende udskifter batterier.

Ved nødtilfælde kontakt: +299 55 77 90

 

Fryser/frysevarer

Som bekendt har der været strømsvigt her i de sidste par dage, derfor er det vigtigt ikke at åbne frysere.

Ved tab af frysevarer er KAF ikke berettiget til at erstatte.

Hvis du er forsikret, kontakt din forsikringsselskab.

 

Vinduer, døre, stearinlys og komfur m.m.

Vejret har været meget omskifteligt her i de dage, derfor er det vigtigt at huske at lukke alle vinduer og døre, og slukke alle stearinlys og komfur inden man forlader kollegiet.

Ved skadetilfælde kan beboeren hæftes for skadeomkostninger.