Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Blanketter
  3. Søg bolig

Søg bolig

Her kan du udfylde ansøgningen → Ansøgningsskema om kollegiebolig

Ved ansøgning om kollegie, skal følgende dokumentationer være bilagt ansøgningen:

1) Bekræftelse fra uddannelses-/praktikstedet:
- Optagelsesbrev, hvis du skal på længere varende uddannelse i Nuuk
- Indkaldelse til skoleophold, hvis du skal på skoleophold i Nuuk
- Lærlingekontrakt eller praktikaftale, hvis du skal på praktik i Nuuk

2) Historisk bopælsattest
- Historisk bopælsattest for ansøgeren samt evt. samlever som kommer med til Nuuk.
Bemærk: KAF bruger ikke almindelig bopælsattest som dokumentation, til behandling af ansøgninger.

Historisk bopælsattest kan fås ved henvendelse til Folkeregisteret i kommunen, eller hentes via Den Centrale Personregister ved brug af NemID.

Familie der medfølger til Nuuk: Der gøres opmærksom på, at ophold der varer under 10 måneder, kan der kun i særlige tilfælde medtages familie, hvis kollegie kapaciteten tillader det.

Ansøgningsfrist: 4 uger før uddannelsesstart