Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Blanketter
  3. Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejemål

Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en måned, medmindre kortere varsel er fastsat i lejeaftalen.


Klik her for at udfylde opsigelsen → Opsigelse af kollegiebolig