Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Ansøgningsproces

Ansøgningsproces

Ved modtagelse af kollegieansøgning bliver disse kriterier undersøgt:

- Om ansøger har gæld til KAF

- Om alle dokumentationer er vedhæftet

- Om evt. samlever har ret til personalebolig fra arbejdsgiver

Hvis man har gæld til KAF eller mangler dokumentationer, så bliver ansøgningen returneret til afsender og bliver slettet. Når alle kriterier er opfyldt, bliver ansøgningen sendt til visitationsudvalget.

Alle ansøgninger bliver behandlet af visitationsudvalget, som består af en leder, administrationsmedarbejder og kollegieinspektør.

Visitationsudvalget skal sikre at tildeling af kollegier sker ifølge den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kollegier.

Ud over tildeling af kollegier, varetager Visitationsudvalget ansøgninger om forlængelse af lejekontrakt (statusændring), samt husstandsændringer for beboere.

Ved forsendelse af ansøgning får man autosvar fra KAF, som betyder at KAF har modtaget ansøgningen.

KAF bestræber at alle ansøgninger bliver behandlet i løbet af 14 dage, og ansøger får svar via deres mailadresse. 

Hvis du ikke har fået svar i løbet af 14 dage, kan du rette henvendelse til KAF.

Bemærk venligst

Kollegieadministrationens Fælleskontor ikke råder børneinstitution, derfor skal du være opmærksom på at du skal søge til Kommuneqarfik Sermersooq, om en institutionsplads til dit barn.