Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Ansøgningsproces

Ansøgningsproces

Husk at søge om kollegie

Skal du under uddannelses-/skoleophold i Nuuk, skal du selv søge om kollegie hos Kollegieadministrationens Fælleskontor via www.kaf.gl.

Kollegieansøgningen skal være sendt senest 4 uger før uddannelsesstart.

Benyt Kollegieadministrationens Fælleskontors ansøgningsblanket, når du vil søge kollegie og udfyld alle vigtige oplysninger i felterne. Brug kun din mobilnummer og den e-mail, du bruger til daglig, da al kontakt og korrespondance sker via disse.

Til ansøgningen skal følgende dokumentationer være bilagt:

Bekræftelse/betinget bekræftelse fra uddannelsesstedet i form af optagelsesbrev hvis du skal på længere varende uddannelse, indkaldelse til skoleophold hvis du skal under skoleophold eller lærlingekontrakt/praktikaftale hvis du skal under praktik i Nuuk.

Der gøres opmærksom på, at ophold der varer under 10 måneder, kan der kun i særlige tilfælde medtages familie, hvis kollegie kapaciteten tillader det.

 

Visitationsudvalg

Alle ansøgninger bliver behandlet af Kollegieadministrationens Fælleskontors Visitationsudvalg, som består af en administrationsmedarbejder og en leder.

Visitationsudvalget skal sikre at tildeling af kollegier sker ifølge den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kollegier.

Ud over tildeling af kollegier, varetager Visitationsudvalget ansøgninger om forlængelse af lejekontrakt (statusændring), ønskeflytninger samt husstandsændringer for beboere.

 

Ankomst til Nuuk

Ved tildeling af en kollegie har du modtaget et brev fra Kollegieadministrationens Fælleskontor med oplysning om, hvilken kollegie du skal bo på under dit ophold i Nuuk, kontakt Kollegieadministrationens Fælleskontor og meddel, hvilken dato og tid du ankommer til Nuuk.

For at få anvist dit værelse og udleveret din nøgle, skal du umiddelbart efter din ankomst henvende dig til Kollegieadministrationens Fælleskontor. Elever bliver ikke afhentet ved ankomst. Hvis du ankommer uden for arbejdstid, bedes du ringe til Kollegieadministrationens Fælleskontors vagtmobil på tlf. +299 55 77 90.

 

Bemærk venligst

At Kollegieadministrationen Fælleskontor ikke råder en børneinstitution, derfor skal du være opmærksom på at du skal søge til Sermersooq Kommune gennem din hjemkommune, om en institutionsplads til dit barn før.