Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
  1. Home
  2. Ileqqoreqqusat malittarisassallu

Aalajangersakkat aallaqqaasiutaasut

Ilinniartut ineqarfianni ileqqoreqqusat malittarisassallu

1. Ilinniartumut ineqarfik attartortinneqassaaq Ilinniartut ineqarfii pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 42, 12. december 2019-imeersoq malittarisassat naapertorlugit. Ilinniartut ineqarfii pillugit nalunaarummi malittarisassat, isumaqatigiissut manna aqqutigalugu malittarisassiuunneqanngitsunut tapertaapput.

2.
 Isumaqatigiissummut matumunnga ilinniartunut najugaqarfimmi malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut tapertaapput.


Isumaqatigiissummi illuatungeriit isumaqatigiissutillu piffissaq atuuffia

3.
 Attartornissamik isumaqatigiissuteqartuupput KAF aamma inuk, isumaqatigiissummi matumani attartortutut allassimasoq.
- Imm. 2. Attartoq ilinniakkami ilinniarnerminik ingerlatsisuussaaq imaluunniit ilinniakkami ilinniagaqarnersiuteqarfiusinnaatitaasumi ilinniartussatut akuerisaassalluni.
- Imm. 3. Aammattaaq attartorneqartumi najugaqarsinnaapput attartortup qitornai aappaalu imaluunniit inooqatigisaa, tamanna KAF-imit akuersissutigineqarsimappat. Qitornarisat 18-it qaangerlugit ukiullit ilagineqarsinnaanngillat.

4. Attartorneq ilinniartup ilinniagaqarnera tamaat atuuppoq, atorunnaassallunilu attartortup ilinniarnini imaluunniit ilinniarfimmiinnini naammassippagu, taammaattoq tak. § 16. Qinnuteqartoqareerneratigut immikkullu ittumik pisoqartillugu attartorneq sivitsorneqarsinnaavoq, annerpaamik qaammatinik sisamanik. Sivitsuineq pisinnaavoq ilinniartut ineqarfii pillugit nalunaarummi § 3, imm. 2 naapertorlugu.


Ineqarnermut akiliutissat aamma paasissutissiisussaatitaaneq

5. 
Ineqarnermut akiliut KAF-ip Grønlandsbanken A/S-imi kontoanut akilerneqartassaaq, uunga:
Konto: 6471-1023850.
Akiliinermi attartortup inuttut normua ”KAF”-imik malitseqartillugu allanneqartassaaq.

6. Ineqarnermut akiliut siumoortumik akilerneqartassaaq, qaammatillu aallaqqaataat tamaasa akiligassaalluni. Kingusinnerpaamik akiliiffissaq tassaavoq ullup akiliiffissap kingornagut ulluinnaat pingajuat. Ulloq taanna arfininngorneruppat imaluunniit Inuiattut Ullorsiornerup ullorippagu, ulluinnaq tulliuttoq piffissamik eqquinerussaaq.

7. Piffissaq eqqorlugu ineqarnermut akiliut akilerneqanngippat, attartorneq – allakkatigut tamanna pillugu piumasaqaateqareernerup kingorna – KAF-imit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, erniinnaq inigisamik qimatsinissaq piumasarineqarluni.

8. Attartortup akisussaaffigivaa, attartukkami inuit 18-it qaangerlugit ukiullit amerlassutsimikkut allannguutaasa KAF-imut  nalunaarutiginissaat. Tamanna aamma atuuppoq attartortup aappaataluunnit qitornaasa 18-inik ukioqalerneranni.
- Imm. 2. Piumasaqaatigineqarneratigut attartortup, inuit ilinniartunut ineqarfimmi najugaqartutut, inuit aqqisa nalunaarsorsimaffianni allaqqasut amerlassusaannut uppernarsaat takutissavaa.
- Imm. 3. Attartortup ilinniartutut najugaqarfimmini najugaqartut 18-it sinnerlugit ukiullit tamarmik ineqarnermut akiliinissaat akisussaaffigaa.
- Imm. 4. Najugaqataasut ilinniartut ineqarfiannit nuuppata, attartortup ineqarnermut akiliutissat tamaasa akisussaaffigissavai, najugaqataasup nuunnera pillugu KAF-ip nalunaarutisinissaata tungaanut.


Ilinniartut inaata atornera tamatumanilu killiliussat

9.
 Ilinniartut inaat KAF akuersiteqqaarnagu attartortumit, attartortup qitornaanit aamma attartortup najugaqatigalugu aappaanit taassumalu qitornaanit ineqarfittut atorneqarnermi saniatigut allatut atorneqassanngilaq.
- Imm. 2. Ilinniartoq ilinniartutut inigisamini attartortunik najugaqartitsissanngilaq.
- Imm. 3. Ilinniartut inaat allanut tunniunneqassanngilaq.
- Imm. 4. Ilinniartut inaat attartortinneqassanngilaq.

10. KAF attartortumik ilinniartut inaannut allamut innersuussisinnaatitaavoq, assersuutigalugu annertuunik aaqqissuussisoqarnissaanut atatillugu imaluunniit ilinniartut ineqarfianni najugaqartut amerlassusaat allanngorpat.

11. Attartortoq illoqarfiup ilinniarfigisami avataani minnerpaamik qaammatini marlunni sungiusarluni suligallassaguni ilinniarfimmiikkallassaguniluunniit, attartortup inigisami peqannginnermini KAF-imut atugassanngortitsinissamut pisussaaffeqarpoq.
- Imm. 2. Attartortoq inigisaminik KAF-imut atugassanngortitsisoq, peqannginnermini ineqarnermut akiliuteqassanngilaq.

12. KAF akuersiseqqartinnagu aallaasinik ilinniartut inaanniititaqarnissaq inerteqqutaavoq.

13. Ilinniartut inaanni uumasuuteqarnissaq inerteqqutaavoq.


Attartornermik atorunnaarsitsineq, unitsitsineq aamma ineqaqqusaajunnaarneq

14. Attartorneq atorunnaarsissinnaavat sivikinnerpaamik qaammat ataaseq sioqqullugu qaammatip naanissaanut allakkatigut ilimasaarereernernikkut, attartorneq pillugu isumaqatigiissummi sivikinnerusumik piffissaliussilluni ilimasaarisoqarnissaanik allassimasoqanngippat.
- Imm. 2. Attartortup attartugaq ineqarnermullu akiliutit akilernissaat, attartornermik ilimasaarutip naanissaata tungaanut akisussaaffigai.

15. Attartorneq allamik nalunaaruteqaqqaarani, attartornermik atorunnaarsitsisoqarsimagaluarpalluunniit, tak. § 15, taamaatissaq attartugarlu qimanneqariissalluni, ilinniarnerup naammassineraniit taamatinneraniilluunniit kingusinnerpaamik ullut qulit qaangiunneranni.

16. Ilinniartut ineqarfii pillugit nalunaarummi §§ 38-43-mi aalajangersakkat naapertorlugit attartorneq KAF-imit atorunnaarsinnaavoq unitsinneqarluniluunniit.

17. KAF attartornermik atorunnaarsitsinermut unitsitsinermulluunniit atatillugu, tak. § 17, ilinniartut ineqarfianni najugaqartumik, ilinniartut ineqarfianni ineqaqqusiunnaarsinnaavoq, piffissamit KAF-imik aaqqiagiinngissutiminnik aaqqiineraniit qaammatit pingasut sinnernagit sivisussusilimmik, tak. Ilinniartut ineqarfii pillugit nalunaarummi § 45.

18. Piffissami attartorfiusumi ilinniartut ineqarfianni najugallip attartukkami, piffissap attartorfiusup aallartinnerani attartukkap qanoq-inneranut naleqqiullugit,  qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit tapiitilersornissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigalugulu tamatumunnga aningaasartuutit akilissavai.

19. Attartortoq malittarisassat naapertorlugit ilinniartut ineqarfianni init ataatsimoorussat eqqiarnerinut peqataanissamut pisussaaffeqarpoq.


Taarsiinissamut akisussaaneq aamma ammaanneqarnermi akiliut

20.
 Attartortoq nammineq inigisamini inigisaminilu pisattanut aserorneqartunut taarsinissamut akisussaavoq, taamatullu attartortup pulaartuisalu inini ataatsimoorussani taakkualu pisataannik aserugaannut taarsiinissamut akisussaalluni.

21. Attartortoq iniminit imminut mattuttuussappat, KAF-ip kollegiani inspektøria ammaassilluni ikiuussinnaavoq 200,00 kr.-nik akiliuteqartoqarneratigut.
- Imm. 2. Matuersaat imaluunniit matuersaat korti tammarneqarpat, nutaamik tunniussisoqarsinnaavoq, 250,00 kr.-nik akiliuteqartoqarneratigut.