Ilinniartut Ineqarfiisa Allaffeqarfiat Kollegieadministrationens Fælleskontor
 1. Home
 2. Kollegielivet

Velkommen til din kollegieplads i Nuuk

Hvad enten du skal være her i kortere eller længere tid, vil kollegiet være en væsentlig del af dit liv, mens du er på uddannelse i Nuuk.

Er du hjemme fra for første gang, skal du både finde ud af at klare en masse praktiske ting og i højere grad end tidligere tage ansvar for dig selv.

På kollegiet vil du leve tæt med mange mennesker. Det kræver både åbenhed, hensyn og tolerance, til gengæld vil det blive udbytterigt for dig.

I samarbejde med personalet og de øvrige kollegianere, kan I gøre kollegiet til andet og mere end et sted, hvor man er nødt til at opholde sig på grund af sin uddannelse.

Vi håber, i vil tage udfordringen op og være med til at skabe et godt kollegiemiljø.

Med ønske om et godt kollegie ophold.


 • Velkommen til nye beboere

  Kollegieadministrationens Fælleskontor arrangerer hvert år fællesmøder for samtlige beboere, der informeres om reglementet og andre forhold.

 • Regler

   I den periode du bor på kollegiet, er du forpligtet til at overholde de regler, der gælder for kollegier, da du i modsat fald kan bortvises. Der kan i sådanne tilfælde ikke anvises et værelse på et andet kollegie.

   

  For alle kollegier der hører under I.K.I.N. kollegier findes der fællesregler, og herudover findes særlige regler (husorden) på alle kollegier.

   

  Følgende punkter medfører ophævelse af lejeaftale med øjeblikkelig virkning:

  • Vold eller trusler om vold mod andre og/eller personale.
  • Besiddelse og brug eller begrundet mistanke af narkotiske stoffer på kollegier (der ses bort for brug af disse i medicinsk øjemed).
  • Tyveri mod øvrige beboernes og kollegiets ejendele.
  • Hærværk.
  • Besiddelse af skydevåben på værelset/kollegiet - uden særlig tilladelse.
  • Fremleje af kollegiebolig til anden person

   

  Følgende punkter medfører advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning:

  • Brug af alkoholiske drikke, såfremt det er til gene for andre beboere samt personale.
  • Husdyr, såsom hunde og katte samt andre pattedyr.
  • Tilsidesættelse af husreglerne rengøring, obligatoriske/mødepligtige beboermøder m.m.

   

  Af almene bestemmelser kan nævnes følgende:

  • Støj og høj musik må ikke være til gene for andre beboere og der skal være ro på værelserne senest kl. 23:00. Børnero senest kl. 21:00.
  • Alkohol er ikke tilladt efter kl. 0:00 i alle ugens dage på samtlige kollegier.
  • Besøgende må under ingen omstændigheder genere beboerne. Beboeren har ret til at få besøg fra udefra, men kun i 14 dage (husk at søge om det via feriegæst blanketten).

   

  Hvor der i reglerne ikke er angivet særlige sanktioner for overtrædelser, medfører følgende:

  1. Mundtlig advarsel (som noteres skriftligt til sagen).
  2. Skriftlig advarsel.

   

  Kollegieadministrationens Fælleskontor er organisatorisk en del af departementet, og Kollegieadministrationens Fælleskontors afgørelser er derfor også departementets afgørelser. Man kan dermed ikke klage over afgørelser til en anden administrativ myndighed. Hvis man mener der er sket fejl i sagsbehandlingen, kan man bede Kollegieadministrationens Fælleskontor om at genbehandle sagen.

  Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du indbringe sagen for domstolene.

 • Kollegieophold

  Kollegier med fælles bad og køkken, samt fælles opgang skal selv sørge for rengøringsartikler.

  Kollegieadministrationens Fælleskontor forslag til denne ordning er, at hver kollegianer betaler 20 kr. eller 25 kr. pr. måned.

  Såfremt der er nogen spørgsmål, er i altid velkommen i Kollegieadministrationens Fælleskontor.

  Kollegieadministrationens Fælleskontor finder det væsentligt at samarbejdet i fællesskab skal fungere positivt.

 • Rygning

  Rygning er forbudt overalt i kollegiet, også i dit værelse.

 • Opvask

  Vask altid op efter dig, også når du har spist.

 • Frysere og køleskabe

  I alle kollektiv kollegier er der køleskab og frysere, man skal huske på, at man deles om de frysere og køleskabe der er.

 • Post

  Breve til dig bliver afhentet i posthuset hver onsdag og fredag. Posten bliver lagt i postbakken i hver fællesgang i de respektive kollegier.

 • Værelset i kollektive boliger

  På dit værelse er der de nødvendige standardiserede møbler, du har brug for. Du skal selv medbringe dyne, hovedpude, sengelinned og håndklæder.

  I køkkenet er der ligeledes det mest nødvendige køkkenudstyr, sådan at der er mulighed for at lave mad.

  Hærværk og misligholdelse af værelset, bortset fra almindelig slitage, medfører erstatningsansvar. Værelset må kun bebos af dig og det kan medføre bortvisning, såfremt dette ikke overholdes.

 • Husleje og depositum

  Huslejen udgør:

  Husleje udgør kr. 850,00 pr. måned pr. beboer, og 1.700,00 for ægtepar. Ved indflytning skal der ikke betales et depositum.

  I huslejen er inkluderet værelsesinventar, vand, varme og elektricitet

 • Betaling af husleje

  Den månedlige husleje betales forud og skal være betalt senest den 3. dag i måneden.

  Huslejen betales som dagtakst.

  Betales husleje ikke til den fastsatte tid, og der skyldes mere end 2 måneders husleje, opsiges lejekontrakten.

  Kollegieadministrationens Fælleskontor har ikke genhusningspligt i henhold til lejeforordningen § 1. stk. 2 (§ 2. stk. 3 i den gamle forordning).

 • Huslejetillæg

  Uddannelsessøgende der er omfattet af de grønlandske uddannelsesstøtteregler, der er på skole- eller praltikophold i Grønland, tildeles dækning af indkvarteringsudgiften svarende til prisen for en kollegiebolig til den studerende, når skoleopholdet varer mindre end 6 måneder og den studerende opretholder en selvstændig husstand dokumenteres med lejekontrakt.

  Inden afrejsen fra hjembyen skal man søge dette til uddannelsesinsitutionen.

 • Vaskerier

  Der er fællesvaskeri, i følgende kollegier:
  - Jern- & Metalkollegiet
  - Maskinistkollegiet
  - Lærlingekollegiet
  - Hotel Nuuk
  - Kujallerpaat 13, 15 & 17A/B
  - Qattaaq
  - Qaamiut
  - Julemærkekollegiet
  - Ukiivik

  Du skal selv medbringe sæbepulver samt skyllemiddel til vaskemaskinen.

  Du bør ikke tørre tøj på værelset, det giver en usund fugtig luft i værelset. Huset hæfter ikke for dit vasketøj, så pas på det og fjern det, så snart det er tørt.

  Betaling for brug af vaskemaskiner.
  - Én vask koster kr. 10,00
  - Brug af tørretumbler er gratis

  Man skal bruge sin Saltonøgle, ved brug af vaskemaskiner og disse kan blive fyldt op, ved henvendelse hos KAF.
  Til betaling modtager vi kun følgende betalingskort: Akiliut, Dankort, Visakort & Mastercard.

  Vi skal gøre opmærksom på, at saldo i vaskebrikken (Saltonøgle) ikke kan refunderes!

 • Rengøring & affald

  Beboerne på kollegiet skal selv sørge for rengøring, både af egne værelser og fællesarealer som opholdsrum, køkkener og badeværelser. Den rengøringsplan der udarbejdes skal følges af beboerne. Det kan medføre opsigelse fra kollegiet, såfremt man ikke overholder rengøringsplanen.

  Det er vigtigt, at affald bliver fjernet fra kollegiet med det samme. Skraldeposer må ikke stå i gange og køkken i længere tid.

 • Forsikring

  Du bedes bemærke at Kollegieadministrationens Fælleskontors forsikring dækker ikke for div. tyveri eller brandskade for personlige effekter. Det vil være en fordel at du har din egen forsikring, du kan eventuelt undersøge om du er dækket af dine forældres forsikring, mens du er under uddannelse eller tegn selv en forsikring.

 • Spar på vand, el og varme

  Det er ganske let og af stor økonomisk betydning, at beboerne hjælper med al spare på vand og energi. Sluk for lyset og elektriske apparater når de ikke bruges. Luk for varmen, når du lufter ud.

 • Ved brand

  Ved din indflytning er det vigtigt at du orienterer dig om nød- og flugtvejenes placering, det kan komme dig til gode i tilfælde af brand.

 • Forebyggelse af skadedyr

  Som bekendt er der problemer med skadedyr i kollegier, såsom brune pelsklanner, sølvfisk, skægkræ o.lign.

  Der har været i flere tilfælde rekvireret sprøjtning af forebyggelse af skadedyr, men for den bedst muligt gavn kan beboerne være med til at forebygge skadedyr ved at gøre følgende anvisning:

  • Støvsuge flere gange om ugen
  • Støvsuge og rengøre f.eks. bag sofa, reoler o. lign.
  • Rengøre med vand og klorin eller eddike fodlister, bag sofa, reoler o.lign. (vand med klorin skal ikke blandes med sæbe)
  • God hygiejne i lejligheden